Project doelstellingen

Het ENEX Project heeft zich tot doel gesteld om een trainingscursus te ontwikkelen voor studenten op MSc level of hoger en (jonge) professionals, die geconfronteerd worden met de snel groeiende relevantie van nanotechnologie in het bedrijfsleven, in de industrie, in wetenschappelijk onderzoek en in de maatschappij als geheel. Het project maakt gebruik van een nieuw interdisciplinaire benadering waarin nanotechnologie modules met innovatie management bijeen worden gebracht tot een nieuw kwalificatie-concept. Als de cursus gereed is, zal deze beschikbaar worden gesteld via het internet als een open-licentie e-learning cursus. De inhoud en leerdoelen van de cursus worden gevalideerd en geclassificeerd volgens de richtlijnen van ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) en EQF (European Qualification Frame).

Waarom nanotechnologie?
Nanotechnologie (NT) is een sterk opkomend vakgebied van wetenschappelijk onderzoek en activiteiten, opent nieuwe markten, en leidt tot nieuwe producten, processen en diensten in nagenoeg alle sectoren. Als gevolg hiervan is er een groeiende vraag naar goed gekwalificeerd personeel in het bedrijfsleven, dat met nanotechnologie te maken heeft. Dit is in onderzoeksorganisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe technologie, maar ook in consultancy bedrijven en andere instituten, die zich focusseren op de valorisatie van nanotechnologie (onderzoek-tot-markt proces).

Waarom de combinatie van nanotechnologie en innovatie management?
Nanotechnologie is een dynamische, multi-disciplinaire, maar ook sterk heterogene technologie die niet omschreven kan worden met het eenvoudig verkleinen van reeds bestaande technologie naar kleinere lengteschalen. Op het moment dat materialen kleiner en kleiner gemaakt worden, gaan oppervlakteverschijnselen en ook quantum effecten een steeds prominentere rol spelen, dat leidt tot nieuwe eigenschappen van deze materialen, en consequenties heeft voor de werking van systemen op deze lengteschaal.

Het overzetten en benutten van deze kennis in macroscopische processen en toepassingen brengt geweldige kansen en uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld, nanotechnologie en nanomaterialen kunnen gebruikt worden om waarde toe te voegen aan bestaande producten in opeenvolgende stappen, zoals de realisatie van nieuwe functionaliteiten en een betere performance, een gewichtsreductie, of een besparing in energiegebruik. Maar nanotechnologie heeft ook de potentie om revolutionaire nieuwe concepten en toepassingen te ontwikkelen, die leiden tot disruptieve innovatie. Afhankelijk van de gebruikte nanotechnologieen en de specieke toepassing, varieert het innovatieproces van idee tot product enorm. Innovatie in een nanotechnologie context is daarom een zeer complex process. Kennis omtrent het ‘managen’ en verbeteren van de efficientie van innovatie processen kan dan een bepalende succesfactor worden in het ‘vermarkten’ van NT onderzoeksresultaten.

Een volgende uitdaging en doelgroep voor de resultaten van het ENEX project is geidentificeerd in the structuur van innovatiesystemen in Europese regios. Als direct gevolg van zijn enorme marketpotentieel en economische impact, speelt nanotechnologie een belangrijke rol in de ontwikkeling van regionale innovatie strategieen. Europa investeert fors in nanowetenschappen en nanotechnologieen via de implementatie van publiek gefinancierde onderzoeksprogramma’s als ook andere innovatie-ondersteunende programma’s. Ondanks al deze inspanning is er een groot deel van de toepasbare onderzoeksresultaten, die nooit de markt bereiken. Om dit kloof tussen enerzijds NT onderzoek en anderzijds de markt te overbruggen, is kennis noodzakelijk, die in veel gevallen publieke en private entiteiten niet hebben. Er is een continue latent aanwezige vraag naar speciaal opgeleide professionals, met innovatie management vaardigheden met een focus op nanotechnologie toepassingen, die kunnen helpen om nanotechnology transfer processen op een meer systematische, efficiente en toepassings-gerichte wijze te organiseren.

PROJECT FINANCIERING

Het ENEX project wordt gefinanciers door de Europese Commissie als onderdeel van het Erasmus+ programma en wordt gecoordineerd door INTAMT Internationale Agentur fuer Marketing und Technologietransfer GmbH, Duesseldorf, Duitsland. Het contract is geregistreerd onder nummer 2014-1-DE02-KA202-001635.

Het project is gestart op 1 september 2014 en heeft een looptijd van 3 jaar.