Het competentieprofiel van ENEX

De Expert in Nanotechnology Exploitation (ENEX) is een “interface” tussen laboratoria en onderzoekers, die nanotechnologieen ontwikkelen enerzijds, en de industrie en gezondheidssector, die deze technologieen gebruiken anderzijds. Hij/zij is of aangesteld op een strategisch manager niveau (bijv. project manager, innovatie manager, business development manager) in een bedrijf dat gespecialiseerd is in of gebruik maakt van nanotechnologie, of werkende als een innovatie of technologie transfer professional in R&D of dienstensector (bijv. consultants, intermediaire organisaties).

Als gevolg van het interdisciplinaire karakter van nanotechnologie en de verscheidenheid in toepassingen, moet de ENEX een goede kennis en begrip hebben van de onderliggende principes van de nanotechnologie, materiaal eigenschappen en fabricage technieken:

Noodzakelijk zijn:

  • innovaties oplossingen voor te stellen voor industriele product ontwikkeling gebaseerd op NT door de “juiste” combinatie te kiezen van materialen en process technieken om op deze wijze een specifiek technisch probleem op te lossen, en
  • academisch onderzoek in het domein van de nanotechnologie te sturen in de richting van realistische doelen die applicatie-gericht en markt-gedreven zijn.

Specifiek met betrekking tot het laatstgenoemde, moet ENEX, naast technische kennis, ook aanvullende competenties hebben om onderzoek met potentieel te herkennen en te ‘managen’ in de richting van de markt. Hij/zij moet kennis hebben over de kritische fases en ‘bottlenecks’ van het product-innovatie-proces en weten hoe om te gaan met deze om de juiste beslissingen te nemen op zowel strategisch als operationeel niveau.

Om een beter inzicht te verkrijgen in de behoeften van bedrijven met betrekking tot nanotechnologie en innovatie-management, wordt door het ENEX consortium een BEDRIJFSENQUETE gehouden in de verschillende talen van de deelnemende partners als ook interviews met ‘stakeholders’ in de gehele NT waardeketen. The response op de vragenlijst en de resultaten van de interviews worden dan gebruik om het ENEX competentieprofiel te definieren.