Obiectivele proiectului

Proiectul ENEX urmărește, in principal, dezvoltarea unor cursuri avansate de formare destinate absolvenților de studii universitare/postuniversitare, dar si profesioniștilor care se confruntă cu creșterea rapida a importantei nanotehnologiei în industrie, cercetare și în societate în ansamblu. Proiectul urmăreşte o abordare nouă interdisciplinară prin combinarea modulelor de nanotehnologie cu managementul inovaţiei rezultând astfel un nou concept de calificare. La finalul proiectului, cursul va fi disponibil ca un curs de instruire online de tip Open Licence. Conţinutul de învăţare va fi validat şi clasificat în conformitate cu principiile europene ale sistemului ECVET (Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare profesională) şi EQF (cadrul european al calificărilor) .

De ce nanotehnologia?

Nanotehnologia ( NT) este un domeniu emergent de cercetare si de activitate, care deschide noi pieţe şi conduce la obţinerea de noi produse, procese şi servicii în aproape toate sectoarele industriale. Ca urmare, există o cerere tot mai mare de personal calificat în special în companiile care produc și utilizează nanotehnologia, dar si în cadrul organizațiilor de cercetare-dezvoltare, precum și in firme de consultanță și alte instituții axate pe procesul de cercetare NT research-to-market. 

De ce combinarea nanotehnologiei cu managementul inovaţiei?

Nanotehnologia este un domeniu dinamic şi multidisciplinar. De asemenea NT este o tehnologie eterogena ce nu poate fi descrisă, ca o simplă scalare „convenţională”, la dimensiuni tot mai mici a tehnologiilor convenționale. La apropierea de nivelul molecular, fenomenele de suprafață și efectele cuantice devin tot mai importante, asigurând proprietăți noi la materiale care conduc la schimbarea comportării nanosistemelor.

Transferarea aceste cunoștințe în procese macroscopice şi alte aplicaţii, oferă nenumărate oportunităţi şi provocări. De exemplu, nanotehnologia şi nanomaterialele pot fi utilizate pentru aducerea de plus valoare produselor deja existente, în diverse etape, de exemplu oferindu-le noi funcţii şi o performanţă mai bună prin reducerea greutăţii şi consumului de energie. De asemenea, nanotehnologia prezintă potenţial de dezvoltare a unor concepte si aplicații noi si revoluționare conducând la inovaţii într-un ritm foarte alert. De aceea, în funcţie de aplicaţie, procesul de inovare de la idee la produs poate varia foarte mult. Inovarea, în contextul nanotehnologiei, este un proces foarte complex şi cunoştinţele de menţinere şi îmbunătăţire a eficienţei procesului de inovare poate fi cheia succesului pentru a aduce cercetarea NT pe piaţă.

O provocare a rezultatelor proiectului ENEX a fost identificată în structura de bază a sistemelor de inovare a diferitelor zone europene. Datorită potenţialului de comercializare şi impactului economic foarte mare, NT joacă un rol important în dezvoltarea strategiilor regionale privind inovarea. Europa investeşte foarte mult în nanoştiinţe şi nanotehnologie prin finanţarea unor programe de cercetare, dar şi prin intermediul programelor suport al inovării. În pofida celor enunţate mai sus, cu toate eforturile depuse, un procent foarte mare a rezultatelor cercetărilor nu ajung pe piața. Pentru a stabili o punte de legătură între cercetare şi piaţă ar trebui ca organizațiile publice sau private sa posede cunoștințe pe care de multe ori nu le au. Prin urmare, există o cerere latenta pentru profesioniști special instruiți, având abilități de management de inovare, cu accent pe aplicațiile nanotehnologiei, care sa ajute la organizarea proceselor de transfer de nanotehnologii într-un mod mai sistematic, eficient și orientat spre aplicații.

Finanţarea proiectului

Proiectul ENEX este finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ şi este coordonat de INTAMT Internationale Agentur fuer Marketing und Technologietransfer GmbH, Duesseldorf, Germania. Numărul proiectului este 2014-1-DE02-KA202-001635.
Proiectul a început în 01 Septembrie 2014 şi are o durată de 3.