Profilul Competenţelor ENEX

Expertul în Nanotehnologie (ENEX) este o „interfață” dintre laboratoare/cercetători din domeniul nanotehnologiei şi industria care poate utiliza rezultatele acestora. El/ea poate fi un angajat poziţionat pe diverse niveluri (manager de proiect, manager cu inovarea, manager cu dezvoltarea afacerii, etc.) în companii specializate în NT sau care utilizează NT, sau care lucrează ca un profesionist in transfer de inovație sau tehnologie in sectorul de cercetare-dezvoltare (de exemplu organizații de consultanţa, intermediare, etc.).

Datorită naturii de interdisciplinaritate a NT dar şi domeniul vast în care aplicaţiile acesteia se regăsesc, ENEX trebuie să aibă cunoștințe solide privind principiile NT, proprietățile materialelor şi tehnicile de procesare necesare

  • să elaboreze soluții inovatoare, bazate pe NT pentru dezvoltarea de produse industriale prin alegerea combinația "corectă" de materiale și tehnici de proces pentru a rezolva o problemă tehnică specifică, și 
  • să orienteze cercetarea academică în domeniul NT spre obiective realiste care sa conducă la aplicații ce să își regăsească locul în piață

Este clar că ENEX-ul trebuie ca pe lângă cunoștințele tehnice, să aibă competențe suplimentare pentru a evalua și gestiona cercetarea procesului pieței. El/ea ar trebui să știe despre fazele critice si blocajele procesului de inovare de produs și cum se pot lua deciziile corecte la nivel strategic ("a face lucrurile corect"), precum și la nivelul operațional ("a face lucrurile bine") .

Pentru a obține o înțelegere mai profundă a nevoilor companiei cu privire la nanotehnologie și managementul inovării, consorțiul ENEX efectuează studii online în limbile partenerilor, precum și interviuri cu părțile interesate din domeniul NT. Răspunsurile la chestionare și rezultatele interviurilor vor fi utilizate pentru a defini profilul de competenţe ENEX .