Rezultate proiect

Prin acest proiect se dorește dezvoltarea unei platforme sustenabile care să furnizeze cunoştinţe, aptitudini şi competenţe în domeniul nanotehnologiei şi managementului inovării, in special personalului din cadrul companiilor NT dar şi cercetătorilor, firmelor de consultanţă sau a altor părţi interesate.

Pe scurt, proiectul va urmării obţinerea :

  • profilului de competenţe a ENEX , structurat în conformitate cu ghidurile ECVET,
  • doua CURRICULE ce vor combina informaţiile teoretice şi practice, cu metodologii şi studii de caz, una cuprinzând fundamentele nanotehnologiei (materiale şi procesare) şi cea dea doua legată de procesele de managementul inovării,
  • un curs de tip E-LEARNING, structurat pe module, ce va urmării un nou concept de predare,
  • unei metodologii şi un ghid pentru validarea, evaluarea şi monitorizarea performanţelor obţinute de ENEX in conformitate cu standardele europene (CEDEFOP 2009).