ENEX Bedrijfsenquete

  • Het ENEX Project heeft als doel de ontwikkeling van een voortgezette training cursus voor studenten op MSc level of hoger en (jonge) professionals, die geconfronteerd worden met de snel groeiende relevantie van nanotechnologie in het bedrijfsleven, de industrie, wetenschappelijk onderzoek en de maatschappij als geheel.
  • Nanotechnologie is een sterk opkomend vakgebied van wetenschappelijk onderzoek en activiteiten, opent nieuwe markten, en leidt tot nieuwe producten, processen en diensten in nagenoeg alle sectoren. Als gevolg hiervan is er een groeiende vraag naar goed gekwalificeerd personeel in het bedrijfsleven, dat met nanotechnologie te maken heeft. Dit is in onderzoeksorganisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe technologie, maar ook in consultancy bedrijven en andere instituten, die zich focuseren op de valorisatie van nanotechnologie (onderzoek-tot-markt proces). 
  • De ENEX training cursussen zullen een interdisciplinaire benadering volgen waarin nanotechnologie wordt gecombineerd met modules op het gebied van innovatie management.
  • Deze vragenlijst zal ons in staat stellen te identificeren wat de specifieke behoeften zijn ten aanzien van nanotechnologie en product/proces innovatie management in bedrijven, R&D instituten en consultancy bedrijven. Deze informatie zal gebruikt worden om de inhoud van de ENEX cursus te bepalen.
  • Voor het gemak, wordt de term 'bedrijf' in deze vragenlijst gebruikt voor elke soort business die nanotechnologie verwerkt, produceert, gebruikt en/of op een andere wijze geïnteresseerd is nanotechnologie (dit zijn: producerende bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteitsafdelingen, consultancy, technology transfer agentschappen, handelsverenigingen, etc.).
  • Alle informatie die u geeft in deze vragenlijst wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De resultaten van de enquête zullen worden samengevat in een rapport, dat beschikbaar wordt gesteld aan alle deelnemers, die geïnteresseerd zijn in deze informatie.